Reset Sıvı Organik Gübre

  • Bitkilerin özel tekniklerle fermentasyonuyla üretilmiştir.
  • Toprağın verimliliğini ve biyoçeşitliliğini arttırır.
  • İlk kullanımdan itibaren topraktaki organik madde miktarını arttırır.
  • Düzenli kullanımda bitki ve ağaçların kök ve yaprak gelişimine destek verir. Bitkide büyüme hızını arttırır.
  • Tavsiye edilen uygulama dozunda kullanıldığında verimde yüksek oranda artış sağlar.
  • Tekrarlanan kullanımlarda kimyasal gübreye gereksinimi ortadan kaldırır.
  • Toprakta kimyasal uygulamalardan kalan kalıntıyı yok eder.